Marit har ADHD

Marit jobbet som pedagogisk leder i en barnehage. Hun har ADHD. Utfordringene hennes på jobb var å holde struktur samt støyende omgivelser. Etter en arbeidsavklaringsperiode ble det avklart at hun burde bytte til en mer egnet og tilrettelagt arbeidsplass.

Beskrivelse av situasjonen

Om Marit
Marit er 43 år. Hun er førskolelærer og ansatt som pedagogisk leder i en liten kommunal barnehage. Marit har nylig fått diagnosen ADHD. I arbeidshverdagen i barnehagen opplevde hun utfordringer med struktur, veiledning av de ansatte og det å huske informasjon som har blitt gitt. Hun hadde også utfordringer med støy.

Marit hadde hatt flere korte sykemeldinger de siste årene før hun ble sykemeldt for to år siden. Hun gikk over på arbeidsavklaringspenger for et år siden. Hun tok selv kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for å få hjelp til å vurdere hjelpemidler.

Illustrasjon: dame med grønn genser og brunt hår

Arbeidsoppgaver
Som pedagogisk leder hadde hun ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet. Hun hadde ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen. Hun hadde også ansvar for kontakten med foreldre og veiledning av de ansatte. 

Tidligere tiltak
Arbeidsgiver har tilrettelagt dagen hennes slik at hun har mer administrative oppgaver for å skjerme henne fra støy.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Arbeidsgiver får mer informasjon om hennes diagnose og hvordan den påvirker henne på jobben. Marit blir oppfordret til å be fastlegen om å henvise henne til Pegasus-kurs i regi av DPS. Dette er et kurs for voksne nydiagnostiserte med ADHD, hvor man lærer om diagnosen og hvordan mestre denne bedre.

Hjelpemidler 

I tillegg får Marit en Handikalender fra NAV Hjelpemiddelsentral. Dette er et hjelpemiddel for tid og struktur. I denne kalenderen har hun mulighet for å legge inn sjekklister, notater, påminnelser og varsler til hver aktivitet/arbeidsoppgave.

Hvem bidrar?

  • Arbeidsgiver
  • HR-avdelingen i kommunen
  • NAV-veileder
  • Rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Etter en prøveperiode med bruk av hjelpemidler blir det i samråd med HR-avdelingen besluttet at det er hensiktsmessig for Marit å ha en jobb med mindre ansvar og mindre støy. Veileder på NAV-kontoret søker henne inn i oppfølgingstiltaket, for hjelp til å finne seg en ny og bedre egnet arbeidsplass.  

Tips til faglige ressurser