Harald har dysleksi

Harald jobber som tømrer og det praktiske arbeidet har i mange år fungert godt. De siste årene har flere av arbeidsoppgavene blitt mer administrative, noe som har blitt vanskelig for Harald. Arbeidsgiver har behov for informasjon og tilrettelegging med enkle produkter.

Beskrivelse av situasjonen

Om Harald
Harald er 58 år. Han har jobbet i mange år i 100% stilling som tømrer i en liten bedrift. Tidligere år har han vært lite borte fra jobben, men han har nå hatt en lengre fraværsperiode. Harald har dysleksi og har utfordringer med både å lese og skrive.

Illustrasjon: mann med rød genser og gul lue

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er for det meste oppdrag ute hos private kunder, med oppussing og påbygg på hus. De siste årene har Harald selv hatt ansvar for å utarbeide tilbud til kunder og å kommunisere med dem på e-post. Han foretrekker å ringe, men en del ting må gjøres skriftlig. Dette fungerer ikke så bra, han må ha hjelp fra kolleger til å skrive tilbud og e-post. Han strever med å lese møtereferat og informasjon som kommer skriftlig fra arbeidsgiver. Han trenger også hjelp til å skrive timelistene sine.

Tidligere tiltak
Harald har ikke hatt noen spesiell tilrettelegging tidligere, det har fungert bra med det praktiske arbeidet. Sjefen og kolleger har gjort noe av det skriftlige arbeidet for ham.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral deltar i et møte på arbeidsplassen med Harald og hans leder. Rådgiveren informerer om tilrettelegging arbeidsgiver kan gjøre i det daglige, som for eksempel å være bevisst på hvordan informasjon til og kommunikasjon med Harald foregår. Det kan også være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver så han slipper en del lesing og skriving. Harald får en gjennomgang i bruk av egen smarttelefon og pc for opplesing av tekst og diktering. Han lærer seg å bruke en app som kan skanne tekst for å få den opplest ved hjelp av mobilen. Harald blir også anbefalt å kontakte voksenopplæringen som kan gi tilbud til voksne dyslektikere.

Hjelpemidler 

Harald får anbefalt programvare og apper for lese- og skrivestøtte.

Hvem bidrar?

  • Veileder på NAV-kontoret følger opp sykefraværet  
  • Spesialpedagog ved voksenopplæringen gir blant annet opplæring i bruk av programvare og strategier for å fungere i jobb med lese- og skriveutfordringene

Veien videre

Arbeidsgiver og Peder kan ta direkte kontakt med rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral ved behov for andre tilrettelegginger. 

Tips til faglige ressurser