Espen har demens

Det siste året har Espen virket sliten og nedfor. På jobb er han stresset og glemsk, og mange tror at han kanskje er utbrent. Etter noe tid får Espen vite at han er rammet av Alzheimers sykdom, selv om han bare er 45 år. NAV og arbeidsgiver samarbeider for å gi Espen en verdig avslutning i arbeidslivet. At hjelpen kom raskt på plass, med tidlig opplæring i hjelpemidler, gjorde årene lettere for Espen.

Beskrivelse av situasjonen

Illustrasjon: mann med kort, brunt hår og blå genser

Om Espen
Espen er 45 år. Han er utdannet økonom og jobber i en administrasjonsavdeling i kommunen. Espen har alltid mestret jobben, og har nesten ikke hatt sykefravær tidligere.

Siste året har kollegaer og ledere merket at Espen har endret seg. Han glemmer småting og virker sliten. Når de spør om han har det bra, svarer han alltid ja. Han blir irritert når leder tar opp med ham, at det virker som han sliter for tiden. Leder råder Espen til å gå til fastlegen for å få undersøkt om det kan være helserelaterte vansker som forklarer endringen de ser hos Espen.

Behovet for helsehjelp, ser ikke Espen selv. Han føler seg misforstått, og vil helst være i fred. Leder kontakter Espen sin kone, og får høre at kona også er bekymret. Sammen klarer de å overtale Espen til å bli med på utredning i helsevesenet. Etter at diagnosen kom på plass startet prosessen med å tilrettelegge arbeidet.

Arbeidsoppgaver
Regnskap og økonomistyring er Espen sitt arbeidsområde. Mange små detaljer skal huskes på, og god orden er viktig. Han samarbeider med mange andre i løpet av en arbeidsuke, og har mange møter han skal gjennomføre.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral har et møte med Espen og arbeidsgiver. Det blir gjort en kartlegging av arbeidsoppgaver og tilretteleggingsbehov. Espen har behov for god struktur og forutsigbarhet. Rollen som møteleder og referent, overlates fra nå av til andre. Han må redusere arbeidsmengden og legge inn flere pauser i løpet av arbeidsdagen. Sammen med arbeidsgiver lages detaljerte sjekklister for arbeidsoppgavene, som Espen kan bruke for å være helt sikker på at han husker det han skal. Enklere arbeidsoppgaver fungerer fint, enn så lenge. Leder går likevel igjennom Espens arbeid og sjekker at alt stemmer, som en ekstra sikkerhet.

Kollegaer informeres om sykdommen til Espen, og hvordan arbeidet skal tilrettelegges. En kollega får frikjøpt noe av sin tid, for å kunne fungere som en mentor for Espen. Mentor følger med på om Espen trenger hjelp i løpet av arbeidsdagen. Les mer om mentorordningen på nav.no.

Hjelpemidler

Espen får en tilpasset elektronisk kalender fra NAV Hjelpemiddelsentral. Dette er et hjelpemiddel for planlegging og struktur. Arbeidsgiver legger inn aktiviteter og arbeidsoppgaver med sjekklister, i kalenderen. Dette gir Espen en forutsigbarhet og hjelp til å holde oversikt. Siden Espen fikk opplæring i hjelpemiddelet, mens sykdommen enda var i et tidlig stadium, nyttiggjorde han seg hjelpemiddelet.

Hvem bidrar?

  • Veileder fra NAV-kontor
  • Arbeidsgiver
  • Mentor
  • Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Arbeidsgiver og rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral avtaler evalueringsmøter. Etter ett år melder arbeidsgiver fra om at Espen ikke klarer å gjennomføre sine arbeidsoppgaver, til tross for god tilretteleggingen. Kontakten med kollegaer betyr likevel mye for Espen. Leder legger til rette for at Espen blir en del av arbeidsmiljøet, og kommer innom for å spise lunsj dagene han føler for det. NAV innvilger uføretrygd, som en kurantsak. Det vil si at arbeidsevnen til Espen ikke skal prøves ut andre steder, eller med andre arbeidsrettede tiltak. Sykdommen er dessverre uten utsikter til bedring.

Kommunalt demensteam bistod Espen videre med tilrettelegging og hjelpemidler i hans dagligliv.

Tips til faglige ressurser