Anne glemmer ofte

For fire år siden var Anne i en sykkelulykke. Etter dette har hun opplevd utfordringer med trettbarhet og konsentrasjon. Arbeidsgiver og NAV Hjelpemiddelsentral har bidratt med tilrettelegging. Hun jobber seg gradvis tilbake til jobb og målet er å komme tilbake i 100% stilling.

Beskrivelse av situasjonen

Om Anne
Anne er 55 år. Hun er utdannet sykepleier og jobber ved et sykehjem i kommunen. Anne var i en sykkelulykke for fire år siden hvor hun fikk et kraftig slag mot hodet. Etter dette har hun utfordringer med at hun blir fortere sliten og hun har problemer med å konsentrere seg over tid og å huske hva hun har gjort og hva hun skal gjøre. Hun jobber også litt saktere enn det hun gjorde tidligere. Anne var sykemeldt i en lengre periode. Hun gikk over på Arbeidsavklaringspenger og startet en gradvis tilbakeføring til jobb. Hun jobber nå i 60% stilling. Målet er å komme tilbake i 100%.

Illustrasjon: dame med lys blå genser og lyst hår

Arbeidsoppgaver
Pleie og stell av de eldre, utdeling av medisiner og legging av medisiner.  Hun har som sykepleier vakter med sykepleieansvar på flere avdelinger ved sykehjemmet. Hun har også kontakt med lege ved behov.

Tidligere tiltak
Hun har trappet gradvis opp. Arbeidsoppgavene har blitt tilrettelagt ved at hun ikke har hatt ansvar for utdeling og klargjøring av medisiner. Hun har heller ikke hatt ansvarsvakter. Turnusen har vært tilrettelagt med fridager mellom vaktene hennes.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral har et møte med Anne og arbeidsgiver. Det blir gjort en kartlegging av arbeidsoppgaver og tilretteleggingsbehov. Anne har behov for god struktur og forutsigbarhet. Hun har et ønske om å bruke sjekklister i arbeidshverdagen for å være helt sikker på at hun husker alle oppgaver.

Anne var redd for å øke stillingsprosenten ytterligere da hun var redd for at hun skulle bli dårligere. Hun har veiledningssamtaler med rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral over en periode mens hun fortsetter å trappe opp stillingen sin. Veileder fra NAV-kontoret vurderer varig lønnstilskudd til arbeidsgiver som en kompensasjon for at Anne trenger lenger tid på arbeidsoppgavene.

Hjelpemidler 

Anne får en Handikalender fra NAV Hjelpemiddelsentral. Dette er et hjelpemiddel for tid og struktur. Handikalenderen er en app som lastes ned til en telefon. Det blir avtalt at Anne kan bruke sin private telefon på jobben. Arbeidsgiver legger inn turnus og arbeidsoppgaver med sjekklister i Annes kalender. Dette gir Anne den forutsigbarheten og tryggheten som hun trenger i jobb.

Hvem bidrar?

  • Veileder fra NAV-kontor
  • Arbeidsgiver
  • Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Arbeidsgiver og Anne har jevnlige møter for oppfølging. De tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral på nytt dersom det er behov for mer oppfølging.

Tips til faglige ressurser