Hilde hører dårlig

Hilde jobber som controller og bedriften har åpent landskap med free seating. Hilde har nedsatt hørsel. Arbeidsgiver kontakter NAV Hjelpemiddelsentral for hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen.

Beskrivelse av situasjonen

Om Hilde
Hilde er 52 år og høyskoleutdannet innen regnskap. Hun jobber som controller i en større privat bedrift og er fast ansatt i 100% stilling. Hun har nedsatt hørsel og bruker høreapparat. Hun plages med en del hodepine og vond nakke og har i perioder vært sykemeldt på grunn av dette.

Arbeidsplassen har gått over til åpent landskap med free seating. I forbindelse med dette tar arbeidsgiver kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral og ønsker hjelp til å tilrettelegge ny kontorløsning/ arbeidshverdag. 

Illustrasjon: dame med brun genser og mørk hår

Arbeidsoppgaver
Jobben som controller innebærer stort sett kontorarbeid og noe kundekontakt. Hilde sitter mye foran pc’en, i videomøter, i telefon og deltar i større og mindre fysiske møter. Hun har også en-til-en kontakt med kunder i støyende omgivelser. 

Hilde har vansker med å høre hva som blir sagt i møter og i telefon. Hun misforstår ofte og er veldig sliten når hun kommer hjem fra arbeid. Avdelingsleder og kolleger forstår ikke alltid hvorfor Hilde blir sliten og faller ut i samtaler.  

Tidligere tiltak
Hilde har tidligere ikke vært åpen om sitt hørselstap overfor arbeidsgiver og kolleger, og derfor er det ikke gjort noen tilretteleggingstiltak tidligere. Etter at hun kom tilbake fra siste lengre sykmelding, hadde arbeidsplassen gått over til åpent kontorlandskap med free seating. Hilde ble da nødt til å fortelle arbeidsgiver om sine utfordringer med hørselen, og sammen tok de kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.  

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Det blir holdt et møte på arbeidsplassen med Hilde, arbeidsgiver, en representant fra bedriftshelsetjenesten og rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral. Der får både Hilde og arbeidsgiver beskrive sine utfordringer, og rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral stiller en del spørsmål og veileder og informerer rundt arbeidssituasjonen som Hilde og arbeidsgiver ikke hadde tenkt på selv.

Det blir avtalt at Hilde sammen med rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral informerer kort i et personalmøte til de nærmeste kollegene om konsekvenser ved nedsatt hørsel i et arbeidsmiljø.

Hilde får unntak fra ordningen med free seating. Hun har velge fast plass som gir henne mest mulig skjerming. Arbeidsgiver kjøper inn lydløst tastatur, tosidig hodetelefon samt ekstra akustikkplater for lyddemping. Hun får mulighet til å bruke stillerom så mye som hun selv anser nødvendig. 

Hilde får informasjon om Hørselshemmedes landsforbunds (HLF) mestringskurs “Yrkesaktiv med nedsatt hørsel”.

Hjelpemidler 

Arbeidsgiver kjøper inn mobiltelefon som er kompatibel med hennes høreapparat. Fra NAV Hjelpemiddelsentral får hun mikrofon med direktelyd til bruk i en-til-en kontakt i støyende omgivelser.

Hilde får også bordmikrofoner utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral til bruk i møter med flere deltakere.

Hilde og arbeidsgiver får informasjon om at det ved behov kan være mulig å benytte skrivetolk. Dette tenker hun ikke er nødvendig i dag. Hvis hun føler at tilretteleggingen og hjelpemidlene hun allerede har fått ikke er tilstrekkelig i perioder, kan de ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral om bruk av skrivetolk.

Hvem bidrar?

  • Arbeidsgiver
  • Bedriftshelsetjenesten
  • Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten følger opp på arbeidsplassen, og de tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral ved behov.

Tips til faglige ressurser