Farah er døv

Farah kom som flyktning fra Syria. Hun er døv og kommuniserer på tegnspråk. Hun er i arbeidspraksis som butikkmedarbeider for å prøve ut ulike arbeidsoppgaver.

Beskrivelse av situasjonen

Om Farah
Farah er 28 år. Hun er døv, kommuniserer på tegnspråk og kommer fra Syria. Hun har gått på voksenopplæringen og blant annet lært norsk tegnspråk og skriftspråk. Hun har store lese- og skriveutfordringer. Farah skal starte i arbeidspraksis i en dagligvarebutikk gjennom en arbeidsmarkedsbedrift.

Illustrasjon: dame med lilla overdel og sort hijab

Arbeidsoppgaver
Det er noe usikkert hvilke typer arbeidsoppgaver Farah kan utføre, og derfor skal hun i arbeidspraksis. Oppgavene i butikken er påfylling av varer, rydding og samarbeid med kolleger om andre arbeidsoppgaver.

Tidligere tiltak
Farah har ikke vært i arbeid i Norge tidligere. Det er første gangen arbeidsgiver og kolleger møter en døv som kommuniserer på tegnspråk.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Veileder fra NAV-kontoret og arbeidsmarkedsbedriften trenger hjelp i oppfølging av arbeidsplassen. De tar derfor kontakt med rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral som blir med på et arbeidsplassbesøk.

Arbeidsgiver og Farah får råd og veiledning fra NAV Hjelpemiddelsentral om hva de bør tenke på når hun skal prøve seg i de ulike arbeidsoppgavene. 

Arbeidsgiver får dekket mentorordning fra NAV som blant annet kan brukes til tilrettelagte obligatoriske kurs i ulike arbeidsoppgaver. En tilrettelegging som anbefales, er å ta bilder med kort skriftlig forklaring som brukes når hun skal lære seg de ulike arbeidsoppgavene. Dette følges opp av arbeidsmarkedsbedriften. Farah bruker tegnspråktolk i opplæringen, i møter og i sosiale settinger. Arbeidskollegaene får derfor informasjon om hvordan de kan kommunisere både med og uten tolk.

Hjelpemidler 

Farah får installert utstyr for varsling av brann og tilkalling til kasse, varelager og lignende. Hun får også nettbrett med bildetolklisens for å bruke bildetolk til korte spontane samtaler.

Hvem bidrar?

  • NAV-kontoret har ansvar for å holde i alle trådene
  • Veileder fra arbeidsmarkedsbedrift følger opp i arbeidspraksis
  • Rådgivere fra NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Arbeidspraksis førte til fast stilling i butikken. Etter opplæring bruker Farah oppmøtetolk til møter, og ellers bruker hun bildetolk til kortere samtaler i arbeidshverdagen. Farah har fått opplæring i å bestille/avbestille tolk selv.

Tips til faglige ressurser