Adam har tinnitus

Adam jobber som jurist i en offentlig etat. Han har tinnitus (øresus) og er lydsensitiv, noe som gjør at han blir utrolig sliten i løpet av arbeidsdagen. Han blir delvis sykemeldt. Rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral gir tips og råd om tilrettelegging slik at Adam gradvis kommer tilbake i full stilling.

Beskrivelse av situasjonen

Om Adam
Adam er 28 år og jurist i en større offentlig etat. Han har tinnitus og er sensitiv for lyd etter en hjernehinnebetennelse. I perioder har han også plutselig hørselsbortfall. Adam er i full jobb, men kjenner at han blir veldig sliten etter en arbeidsdag. Han må ofte legge seg litt når han kommer hjem fra jobb. Han deltar så lite som mulig i sosiale settinger på arbeidsplassen for å spare på kreftene sine. Han er heller ikke sammen med venner og familie på kveldstid lenger.

Illustrasjon: mann med mørk genser, slips og brunt hår

Arbeidsoppgaver
I sin jobb som jurist gir Adam råd og veiledning i juridiske problemstillinger. Han utformer og tyder dokumenter og kontrakter. Han bistår i forhandlinger og mekling på vegne av etaten han jobber i. Han varierer mellom møtevirksomhet og kontorarbeid i løpet av arbeidsdagen.

Tidligere tiltak
Når Adam tok kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral hadde det ikke blitt forsøkt noen form for tilrettelegging.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Adam kommer til en samtale med hørselsrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral. Han forteller at han er kjempesliten og at han står i fare for å bli sykemeldt. Han er utslitt når han kommer hjem fra jobb og han har problemer med å sovne om kvelden på grunn av tinnitusen. Han forteller at det er tungt for ham å ta inn over seg at han ikke har like stor arbeidskapasitet som tidligere. Han føler seg deprimert. 

Hørselsrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral informerer om hvilke utfordringer tinnitus og lydoverfølsomhet kan gi. 

Hørselsrådgiveren foreslår at han henvises til en audiopedagog for kognitiv behandling av tinnitus og lydsensitivitet. I tillegg blir han anbefalt å ta kontakt med “Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse” for hjelp til å takle sine hørselsutfordringer.

Hørselsrådgiveren anbefaler at han får eget kontor, slik at han kan trekke seg litt tilbake ved behov.

Adam blir også bedt om å skaffe seg henvisning til en time hos en audiograf som kan hjelpe ham med å sende en søknad på en tinnituspute til NAV som han kan bruke hjemme når han skal sove. 

Adam jobber redusert i en periode mens han går til behandling og kommer gradvis tilbake i full stilling.

Hjelpemidler 

Adam får ingen hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Han får tips og råd om behandling og hva det er viktig å ta hensyn til i en arbeidssituasjon med hans funksjonsnedsettelse.

Hvem bidrar?

  • Hørselsrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral
  • Psykolog ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse
  • Audiopedagog ved et audiopedagogisk senter
  • Arbeidsgiver

Veien videre

Adam tar direkte kontakt med rådgiveren ved NAV Hjelpemiddelsentral dersom han trenger videre hjelp.

Tips til faglige ressurser