Tilrettelegging for hørselshemmede i arbeid

Redusert hørsel er mer vanlig enn vi tror. Vel 100 000 nordmenn i yrkesaktiv alder har nedsatt hørsel i en eller annen form. Cirka 4 000 av disse er døve.

Gå til eksemplene.

Årsaker og konsekvenser

Det kan være mange grunner til nedsatt hørsel. Noen personer har en arvelig hørselskade, mens andre har sykdommer, skader, syndromer eller har vært utsatt for støy som påvirker hørselen. 

Andre vanlige hørselsrelaterte vansker er å være overfølsom for lyd (hyperacusis) eller ha svært plagsom øresus (tinnitus). Hørselsrelaterte vansker kan forstyrre konsentrasjonen, taleoppfatningen og bidra til slitenhetsfølelse. 

Nedsatt hørsel gir primært utfordringer i muntlig kommunikasjon med andre. Dette gjør at den hørselshemmede noen ganger kun oppfatter deler av det som blir sagt og bruker energi på å fylle igjen hull og trekke logiske slutninger. Dette kan lett føre til misforståelser. 

Tilrettelegging og hjelpemidler

Noen hørselshemmede har behov for tilrettelegging i form av hjelpemidler da et høreapparat i seg selv ikke gir normal hørsel. Men mye av tilretteleggingen består av enkle grep i den daglige kommunikasjonen, og dette er noe som alle kan gjøre. I noen tilfeller er det behov for tilpasning av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. 

God tilrettelegging kan bestå av 

 • god belysning 
 • unngå bakgrunnsstøy 
 • blikkontakt under samtalen 
 • legge til rette for god munnavlesning 
 • bruk av skriftlig kommunikasjon i stedet for muntlig 

Møter på arbeidsplassen kan være krevende for en person som hører dårlig. Er det mange til stede kan det både være vanskelig å oppfatte det som sies, å lokalisere hvor lyden kommer fra og hvem som snakker. Flere møter på en dag er ofte anstrengende. Det finnes hjelpemidler som kan lette taleoppfattelse i møter. I tillegg kan det hjelpe å: 

 • sende ut saksliste på forhånd 
 • ha god møtestruktur 
 • bruke mikrofon 
 • sitte på en måte sånn at alle kan se hverandre 
 • ta jevnlige pauser 
 • være tydelig i ordskifter – snakk en av gangen 
 • skrive referat/oppsummering fra møtet 

Vanlige hjelpemidler for hørselshemmede i arbeidslivet 

 • varslingshjelpemidler 
 • samtale-/kommunikasjonshjelpemidler 
 • tolk 

Eksempler

Illustrasjon: mann med mørk genser, slips og brunt hår

Adam har tinnitus

Adam jobber som jurist i en offentlig etat. Han har tinnitus (øresus) og er lydsensitiv, noe som gjør at han blir utrolig sliten i løpet av arbeidsdagen. Han blir delvis sykemeldt. Rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral gir tips og råd om tilrettelegging slik at Adam gradvis kommer tilbake i full stilling.

Mer om Adam
Illustrasjon: dame med brun genser og mørk hår

Hilde har nedsatt hørsel

Hilde jobber som controller og bedriften har åpent landskap med free seating. Hilde har nedsatt hørsel. Arbeidsgiver kontakter NAV Hjelpemiddelsentral for hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen.

Mer om Hilde
Illustrasjon: dame med lilla overdel og sort hijab

Farah er døv

Farah kom som flyktning fra Syria. Hun er døv og kommuniserer på tegnspråk. Hun er i arbeidspraksis som butikkmedarbeider for å prøve ut ulike arbeidsoppgaver.

Mer om Farah
Illustrasjon: kvinne med langt krøllete brunt hår og blå overdel

Karianne har nedsatt toleranse for lyd

Karianne har migrene. Støy er en trigger og en medvirkende årsak til at hun har hyppige migrene-anfall. Karianne er også ømfintlig for høye og skarpe lyder. Hun er førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i en barnehage. 

Mer om Karianne