Tom har én arm

Tom er anleggsmaskinfører og måtte amputere en hånd etter en ulykke. Han får bygd om maskinene for å kunne komme tilbake i arbeid. 

Beskrivelse av situasjonen

Om Tom
Tom er 29 år og har utdanning som anleggsmaskinfører. De siste årene har han vært selvstendig næringsdrivende og har tatt på seg diverse gravejobber og snørydding. For snart ett år siden var han i en ulykke hvor han skadet venstre hånd så mye at den måtte amputeres ved håndleddet.

Illustrasjon: mann med en arm

Arbeidsoppgaver
Tom kjører gravemaskin og hjullaster. Betjeningen av disse maskinene krever normalt begge hender. Vedlikehold av maskinene og skifte av utstyr til forskjellige typer arbeid er også vanskelig med kun én hånd. Han har noe administrativt arbeid, som utarbeiding av tilbud og kommunikasjon med kunder, men ellers har han satt bort både regnskap og en del annet lignende arbeid.

Tidligere tiltak
Tom har vært sykmeldt siden skaden og er usikker på om han i det hele tatt kan fortsette i denne jobben.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Etter et møte på NAV-kontoret og ute på arbeidsplassen blir det bestemt at Tom skal prøve seg tilbake i jobben med ulike tilrettelegginger. Han får blant annet tilbud om funksjonsassistanse for å få hjelp til en del praktiske arbeidsoppgaver han ikke greier selv.

Han prøver ut ulike muse- og tastaturløsninger på NAV Hjelpemiddelsentral. Disse må han kjøpe selv. For å lette skrivearbeidet, begynner han å bruke dikteringsfunksjonen på datamaskinen sin. Han får også råd om hvordan han kan bruke tilgjengelighetsløsningene på sin egen mobiltelefon for å unngå å overbelaste høyre hånd.

Hjelpemidler 

Både gravemaskin og hjullaster får bygd om førerhuset og styring av maskinene til enhåndsbruk. Dette gjøres i samarbeid med rådgiver og tekniker fra bilsenteret ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvem bidrar?

  • Veider fra NAV-kontor – sykefraværsoppfølging 
  • Rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral og Bilsenteret

Veien videre

Tom følger opp selv i samarbeid med veileder fra NAV-kontoret for å se hvordan det fungerer og hvor mye han kan jobbe.

Tips til faglige ressurser