Ola har nedsatt bevegelse

Ola jobber som sjefsingeniør. Etter at han brakk nakken i en ulykke, jobber han nå i 70%-stilling. Han får noe tilrettelegging i form av hjelpemidler, men bruker også funksjonsassistanse i arbeidslivet.

Beskrivelse av situasjonen

Om Ola
Ola er 36 år. Han jobbet tidligere i 100% stilling som sjefsingeniør i en stor privat bedrift. Han brakk nakken i en stupeulykke for to år siden, og var under rehabilitering etterpå. Han bruker nå rullestol og har lite funksjon i hendene. Arbeidsgiver var tett på i rehabiliteringsfasen og ga tydelig uttrykk for at de ønsket Ola tilbake i jobb når han var klar for det. Han er nå tilbake i 70% stilling i tilnærmet samme arbeidsoppgaver som han hadde før ulykken.

Illustrasjon: mann med mørk blå genser og slips

Arbeidsoppgaver
Som sjefsingeniør har Ola mye administrativt arbeid. Han snakker i telefon, skriver på pc og deltar i møter både på arbeidsplassen og eksternt. Han har befaringer ute med underleverandører og vedlikehold av store anlegg/byggeprosjekter. Han greier å skrive på pc, men det går veldig tregt på grunn av lite styrke og bevegelighet i hendene. Eksterne møter og befaringer er også en utfordring. Han kjører egen spesialtilpasset bil, men han trenger hjelp til å få med seg utstyr og komme seg ut og inn av bygninger som ikke er godt nok tilrettelagt. Dette er spesielt utfordrende på større anlegg og byggeprosjekter med dårlig framkommelighet for rullestol. Han reiser også en del i jobben, og da er han avhengig av assistanse i en del situasjoner.

Tidligere tiltak
Ola har tilbud om fleksibel arbeidstid og mulighet for å benytte hjemmekontor når det passer. Han har en elektrisk rullestol som han benytter både hjemme, på jobb og i bilen. Det har tidligere blitt gjort forsøk på å tilrettelegge for bruk av pc med underarmstøtte og mus/tastatur, men dette fungerte ikke bra nok. Bygget han jobber i er ganske nytt og har heis og døråpnere på alle steder hvor det er nødvendig. Han har tidligere fått en del hjelp av kolleger til praktiske ting i løpet av arbeidsdagen.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Arbeidsgiver søker om ordningen funksjonsassistanse på arbeidsplassen. Ola har brukerstyrt personlig assistanse hjemme og på fritiden, og i samråd med arbeidsgiver velger han å bruke noen av de samme personene som funksjonsassistenter på arbeidsplassen.

Hjelpemidler

For at Ola skal bli mer effektiv på pc, blir det prøvd ut et stemmegjenkjenningsprogram hvor han både kan diktere tekst og navigere på pc ved hjelp av stemmen. Dette programmet fungerer ikke i alle fagsystemene han jobber i, så han får i tillegg et spesialtastatur og en mus han greier å betjene. Til å komme seg rundt på byggeplasser og andre steder med ulendt terreng, får Ola en terrenggående rullestol med beltedrift.

Hvem bidrar?

  • Arbeidsgiver
  • Kommunal ergoterapeut som tidligere hjulpet med tilrettelegging av hjemmesituasjonen
  • Rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Funksjonsassistanse følges i det daglige opp av arbeidsgiver og Ola selv. NAV Hjelpemiddelsentral har også en årlig oppfølging på dette.

Tips til faglige ressurser