Hanne har leddgikt

Hanne jobber som dyrepleier og har fått jobb på en smådyrsklinikk. Hun har leddgikt og trenger tilrettelegging både i form av hjelpemidler, tilpasning av arbeidsoppgaver og tilskudd til anskaffelse av spesialutstyr.

Beskrivelse av situasjonen

Om Hanne
Hanne er 44 år. Hun er utdannet dyrepleier, men hun har vært ute av arbeidslivet en periode på grunn av sykdom. Hun har leddgikt, en revmatisk sykdom som gjør at hun i perioder har mye smerter og stivhet i kroppen, spesielt i leddene i fingrene og tærne. I de verste periodene greier hun ikke å gå lange avstander, og hun har problemer med å løfte tungt og gjøre praktisk arbeid. Utenom disse periodene holder hun sykdommen i sjakk med trening og medisiner, men hun må hele tiden passe på at hun ikke overbelaster kroppen. Med hjelp fra NAV har hun nå fått seg en 50% stilling ved en smådyrsklinikk.

Illustrasjon: dame med lys blå skjorte og mørkt krøllete hår

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene hennes er blant annet resepsjonsarbeid, salg av produkter som fôr o.l., ta imot dyrene og eierne når de kommer, ta prøver og gi dyrene pleie og stell før og etter behandling. I dårlige perioder kan noe av dette kan bli vanskelig for henne å utføre. En av oppgavene er å hjelpe til med å transportere dyr som ikke kan gå selv. Til de største og tyngste hundene bruker de vanligvis en veterinærbåre som betjenes av to personer. Dette er en oppgave som Hanne bør unngå. På dagtid vil andre ansatte kunne bistå med dette, men på noen ettermiddagsvakter er hun alene.

Tidligere tiltak
Det er ikke gjort så mye før hun starter i jobben. Klinikken har gode ergonomiske løsninger for håndtering av pasientene, blant annet hev- og senkbare undersøkelsesbenker for å unngå løfting av de tyngste dyrene.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Før Hanne starter i den nye jobben blir det avtalt et arbeidsplassbesøk der både Hanne, arbeidsgiver, NAV-veileder, kommunal ergoterapeut og rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral deltar. Da blir alle arbeidsoppgaver og utfordringer gjennomgått, og representantene fra NAV informerer om aktuelle tiltak.

På kontorplassen til Hanne og i resepsjonen er det vanlige stoler og bord fra før, men disse fungerer ikke bra nok for henne. Hun trenger en kontorstol med mykere sete og flere innstillingsmuligheter. I resepsjonen må det også anskaffes en ny stol for henne. I tillegg trenger hun et nytt ergonomisk tastatur og mus til pc. Arbeidsgiver søker om inkluderingstilskudd fra NAV for å kjøpe inn dette.

Kommunal ergoterapeut gir Hanne råd om leddvern og gode arbeidsstillinger i den nye jobben, og avtaler også et besøk hjemme hos Hanne for å se på mulige tilrettelegginger der.

Hjelpemidler 

Kommunal ergoterapeut gir Hanne råd om aktuelle småhjelpemidler som hun kan bruke både hjemme og på jobb. Hanne søker om ADL-tilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral så hun kan kjøpe hjelpemidlene selv.

For at Hanne skal kunne være alene på jobb utover ettermiddagen, søker arbeidsgiver om om tilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral til å anskaffe et transportunderstell med hjul til veterinærbåren. Da vil hun i samarbeid med eier av dyret kunne få transportert dyret ut av klinikken og over i eierens bil når de skal hjem.

Hvem bidrar?

  • Kommunal ergoterapeut gir råd om leddvern, arbeidsstillinger og søknad om hjelpemidler.
  • Veileder ved NAV-kontoret gir informasjon om støtteordninger fra NAV.
  • Rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Veien videre

Kommunal ergoterapeut tar et oppfølgingsbesøk når Hanne har jobbet i klinikken en stund. 

Tips til faglige ressurser