Tilrettelegging for bevegelseshemmede i arbeid

Bevegelseshemming er en nedsatt evne til bevegelse og forflytninger. Personer med bevegelsesvansker kan ha mange ulike diagnoser som enten kan være medfødte eller som har oppstått på grunn av skade eller sykdom.

Gå til eksemplene.

Noen eksempler på diagnoser er

  • CP (cerebral parese)
  • ryggmargsbrokk
  • amputerte bein eller armer
  • kroniske betennelser i muskler og ledd
  • muskelsykdommer
  • leddgikt (revmatisme)

Personer med slike diagnoser kan ha varierende grad av nedsatt motorisk funksjon. Dette kan blant annet føre til vansker med å forflytte seg, reise seg, stå, gå, sitte, ligge, gripe eller løfte.

Problemene for bevegelseshemmede er ofte at det fysiske miljøet både ute og inne inneholder hindringer som gjør det vanskelig å ta seg frem. Det er derfor viktig å tenke på at omgivelsene skal være mest mulig universelt utformet. Målet med dette er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er bygninger, uteareal eller transportmidler. 

I tillegg må noen ha individuell tilrettelegging for å kunne delta i arbeidslivet. For personer med bevegelsesvansker kan disse tilretteleggingene være veldig forskjellige, alt fra et ergonomisk tastatur til spesialtilpasset rullestol.

Eksempler

Illustrasjon: dame med lys blå skjorte og mørkt krøllete hår

Hanne har leddgikt

Hanne jobber som dyrepleier og har fått jobb på en smådyrsklinikk. Hun har leddgikt og trenger tilrettelegging både i form av hjelpemidler, tilpasning av arbeidsoppgaver og tilskudd til anskaffelse av spesialutstyr.

Mer om Hanne
Illustrasjon: mann med en arm

Tom har en arm

Tom er anleggsmaskinfører og måtte amputere en hånd etter en ulykke. Han får bygd om maskinene for å kunne komme tilbake i arbeid.

Mer om Tom
Illustrasjon: mann med mørk blå genser og slips

Ola har nedsatt bevegelighet

Ola jobber som sjefsingeniør. Etter at han brakk nakken i en ulykke, jobber han nå i 70%-stilling. Han får noe tilrettelegging i form av hjelpemidler, men bruker også funksjonsassistanse i arbeidslivet.

Mer om Ola