Andre ressurser om arbeid og utdanning

Tips til nyttige eksterne nettsteder.

fafo.no

Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser. Gå til fafo.no

hjelpemiddeldatabasen.no

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører.

Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

kompetansenorge.no

Kompetanse Norge (tidligere Vox) jobber for at voksne i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger.

Du kan finne informasjon om å kartlegge realkompetanse og offentlige karrieresentre. De har en nasjonal enhet for karriereveiledning som koordinerer og utvikler karriereveiledningsfeltet. Du kan også teste deg selv på grunnleggende områder som å lese og skrive, regne og innen data. Du kan kartlegge opplæringsbehov ved å bruke profiler for ferdigheter i enkelte yrker.

Gå til kompetansenorge.no

Kompetanse Norge har laget en film om karriereveiledning. Filmen er tilgjengelig på flere språk. Filmen beskriver karriereveiledning på en lettfattelig måte og kan brukes av karrieresentre og andre aktører. Filmen fokuserer på situasjoner i livet der karriereveiledning kan bidra til bedre oversikt og gode valg. Her kan du se kortversjonen av filmen:

nova.no

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Gå til nova.no

oslomet.no (Arbeidsforskningsinstituttet)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov. En stor del av forskningen er handlings- og brukerorientert. Instituttets historie er knyttet til en aksjonsforskningstradisjon der medvirkning i utviklingsarbeid står sentralt. Gjennom AFIs forskning ønsker instituttet å gi ny kunnskap om det som rører seg i arbeidslivet på et så tidlig stadium som mulig. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Gå til oslomet.no/om/afi

statped.no

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Nettsiden gir informasjon om tjenestene, ulike fagområder og læringsressurser.

Gå til statped.no

universell.no

Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner.

Gå til universell.no

utdanning.no

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

Nettstedet gir oversikt over mer enn 6000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.

Gå til utdanning.no

vilbli.no

vilbli.no er en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring til enhver tid. Målgruppene er ungdom og voksne som skal søke videregående opplæring samt rådgivere og foreldre.

vilbli.no gir informasjon om utdanningsprogram, programområder og yrker/kompetanser, i tillegg til informasjon om regelverk, inntakskrav, inntaksregler og søknadsprosedyrer. Det er både generell informasjon og informasjon fra det enkelte fylket.

Gå til vilbli.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Tips oss gjerne dersom du savner lenker til relevante nettsteder. Du kan også se ressurser på andre temaer.