Arbeid og utdanning

Image

Ved nedsatt arbeidsevne kan tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsplassen være avgjørende. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for formidling av hjelpemidler og bistår med råd og veiledning om hva som er god tilrettelegging for den enkelte uavhengig av finansieringsansvar.