Arbeid og utdanning

Ikon for tema Arbeid og utdanning
Ved nedsatt arbeidsevne kan tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsplassen eller studiestedet være avgjørende. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for formidling av hjelpemidler og bistår med råd og veiledning om hva som er god tilrettelegging for den enkelte uavhengig av finansieringsansvar.

Student

Hva du bør tenke på før og under studiet.

Hva skal jeg bli? Gjennomføre studiet Overgang til jobb

Arbeidstaker

For deg som søker om eller er i arbeid og har nedsatt arbeidsevne.

Tilrettelegging i arbeid

Søke arbeid

Er i arbeid

Arbeidsgiver

Når du har eller vil ansette en arbeidstaker med nedsatt arbeidsevne.

Tilretteleggingsplikt

Rekruttering

Rådgivning og virkemidler

Muligheter

Eksempler på tilrettelegging i arbeid og under utdanning.

Eksempler arbeid Eksempler utdanning

Siste artikler


Fagredaksjon arbeid

Fagredaksjonene koordinerer arbeidet med innholdet i Kunnskapsbanken som stort sett er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral.