Arbeid og utdanning

Ikon for tema Arbeid og utdanning
Ved nedsatt arbeidsevne kan tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsplassen eller studiestedet være avgjørende. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for formidling av hjelpemidler og bistår med råd og veiledning om hva som er god tilrettelegging for den enkelte uavhengig av finansieringsansvar.