Tegne- og maleapper

Nettbrett og smarttelefoner gir mange muligheter til å jobbe med visuell kunst enten separat eller sammen med fysiske materialer. Det at man har kamera tilgjengelig, gir mange muligheter for visuelle uttrykk.

Her beskrives noen applikasjoner som kan brukes for å tegne, male og lage visuell kunst. Appene som beskrives nedenfor er eksempler, ikke en utfyllende liste.