Skjermtastatur

De fleste kan bruke skjermtastatur som er standard for telefonen eller nettbrettet du kjøper. Noen trenger likevel spesielle funksjoner som kan hjelpe dem å skrive raskere.

For barn som skal lære å skrive på tastatur kan et touch-treningsprogram være til hjelp. Statped har utviklet et universelt utformet touch-treningsprogram: Tastaturbo.

Det er også utviklet flere apper som gir hjelp til lydering for barn som trenger bokstavlyd på tastene når de skal lære å skrive. Eksempler på slike apper er Skoleskrift, Lingit STL+ og IntoWords. Appen Skoleskrift er også utviklet på nordsamisk: Skuvlačála.

Skjermtastaturene som er nevnt i denne artikkelen kan være til hjelp for personer som for eksempel trenger autokorrektur, ordprediksjon eller lydering mens de skriver. Appene vi beskriver nedenfor er eksempler, ikke en utfyllende liste.