Lek og lær

Det finnes mange applikasjoner (apper) på nettbrett for barn som trenger hjelp for å lære ord og begreper. Dette er apper som brukes i barnehage, hjem og skole. Appene som blir nevnt nedenfor er eksempler, ikke en utfyllende liste. 

Slike apper kan være til hjelp for barn som skal lære alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). For barn som har nedsatt hørsel, kan apper være en hjelp for å lære språk. For barn som har kognitive vansker kan apper være en hjelp til oppmerksomhet og motivasjon til læring.