Apper som støtter forståelse for sammenhengen mellom årsak og virkning

Det er utviklet mange applikasjoner (apper) til telefon og nettbrett som kan hjelpe mennesker med å forstå sammenhengen mellom årsak og virkning. I denne artikkelen vil vi gå gjennom noen av dem.

Appene vi beskriver nedenfor er eksempler, ikke en utfyllende liste.

Å forstå sammenhengen mellom egen handling og den responsen handlingen utløser er en viktig forutsetning for å kunne kommunisere med omgivelsene. I boka «Fra vilje til uttrykk» av Eirin Brænde og Anne Kathrine Halvorsen (2002) kan du lese mer om forutsetninger som skal til for å forstå sammenhengen mellom årsak og virkning.