Liten jente som tegner på et nettbrett (Foto: Colourbox.com)

Apper til bruk i kunst og kultur

Morten Flatebø Barn og unge, Bevegelse, Dagligliv og fritid

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. Denne artikkelen viser noen eksempler på hvordan man kan bruke smarttelefon og nettbrett for å få til en slik tilrettelegging.

Bruk av nettbrett og smarttelefoner har gjort det mye enklere å behandle bilder, film, animasjon, lyd og musikk enn det som var tilfelle tidligere. Tidligere var man avhengig av eksterne kamera og mikrofoner for å kunne ta opp bilde og lyd til en datamaskin. Filene som ble tatt opp måtte redigeres i eksterne program, og man måtte ofte konvertere filer til nye formater for at programmene kunne lese dem. Nå er kamera og mikrofon integrert i nettbrettet eller telefonen, og man får enkelt tilgang på apper som kan brukes for å redigere og jobbe videre med opptakene.

Mennesker med funksjonsnedsettelser er en stor og uensartet gruppe. Eksemplene fra artikkelen “Apper til bruk i kunst og kultur” vil derfor spenne vidt – alt fra apper som gir sansestimulering og opplevelse for mennesker med multifunksjonshemming til apper som brukes for å skape visuell kunst eller musikk. Alle appene som beskrives i artikkelen har lenker til en mer omfattende beskrivelse på appbibliotek.no.

Artikkelen er skrevet av Hilde Fresjarå.