Sittende eldre mann med to barn rundt seg som viser noe på nettbrettet (Foto: Colourbox.com)

Apper for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Morten Flatebø Teknologi

Appbibliotek.no er en nettside som gir oversikt over bruk av smartteknologi og apper for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Smarttelefoner og nettbrett blir stadig bedre tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Telefoner og nettbrett har fått funksjoner som kan være nyttige for alle, og særlig for mennesker som trenger særskilt tilrettelegging. Eksempler på dette er stemmestyring, bryterstyring og opplesning av tekst.

Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging drifter appbibliotek.no via en redaksjonsgruppe som består av fagpersoner fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Redaksjonen har medlemmer fra Fagsenteret og fra flere hjelpemiddelsentraler. I tillegg samarbeider vi om innhold med Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling (SLoT).

Årsaken til at nettsiden ble opprettet var at vi registrerte at mange tradisjonelle hjelpemidler ble erstattet av apper som kan kjøpes via Appstore eller Google Play til en rimeligere pris enn tradisjonelle hjelpemidler. Det utvikles stadig nye apper, og det var behov for en kanal for veiledning i bruk av denne teknologien til fagmiljø og brukere som hjelpemiddelsentralene kommer i kontakt med.

Redaksjonen for appbibliotek.no beskriver apper som er aktuelle for mennesker med funksjonsnedsettelser som syn, hørsel, bevegelse, kommunikasjon og kognisjon. Appene testes om de fungerer med enhetens innebygde bryterstyring og skjermleser. I Appbiblioteket kan man søke etter apper som passer for en bestemt bruker, for eksempel en skoleelev med synsnedsettelse som trenger tilrettelegging for å kunne lese tekst.

Søk etter “type app”

Appbiblioteket videreutvikles kontinuerlig. På bakgrunn av tilbakemeldinger er det nylig laget en ny kategori som heter «Type app». Her kan man søke etter egenskaper i appen, for eksempel som støtte for læring, kommunikasjon eller struktur og oversikt.

I tillegg til beskrivelse av apper finner du oversikter over bruk av smartteknologi og apper for bestemte brukergrupper, for eksempel brukere av alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) eller kognisjon.

Brukererfaringer

Appbiblioteket er svært interessert i erfaringer fra de som bruker appene. Under hver beskrivelse er det mulig å legge inn egne erfaringer. Nettstedet har dessuten en Facebookside hvor nye appbeskrivelser blir lagt ut.

Er det apper eller annen informasjon du savner på siden, vil de gjerne ha tilbakemelding om det. Bruk kontaktskjemaet som du finner på siden eller send en e-post til appbibliotek@nav.no.

Spre informasjon

Det er laget en brosjyre om nettsiden som kan lastes ned fra siden “Om oss” (se lenke nederst på siden). Skriv den gjerne ut og spre informasjonen til de som trenger hjelp til å finne kunnskap om smartteknologi og apper til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Gå til appbibliotek.no