Amyotrofisk lateral sklerose og kommunikasjonsvansker

Morten Flatebø Dagligliv og fritid, Kommunikasjon

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjelden diagnose. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil en person med ALS ofte trenge hjelp fra et tverrfaglig team.

Av logoped Liv Stabell Kulø og logoped Tone Sandmo.

Siden talevansker er en del av sykdommen, trenger de fleste ALS- rammede hjelp av logoped. Kommunikasjonsvansker kan komme som et tidlig symptom, eller utvikles først langt ute i sykdomsforløpet.

Siden ALS er en sjelden sykdom, er det få som har erfaring fra denne type problematikk. Logopeder kan være usikre på hva slags øvelser og trening som kanskje kan hjelpe og hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle.

Logoped Tone Sandmo ved ALS-klinikken på Haukeland Universitetssykehus og logoped Liv Stabell Kulø ved NAV SIKTE og Sunnaas sykehus HF har derfor utviklet denne veilederen.

Veilederen retter seg først og fremst til logopeder, men den kan også være av interesse for andre i det tverrfaglige teamet. Kanskje kan pasient og pårørende også finne noe nyttig her.

  Last ned veilederen “ALS og kommunikasjonsvansker” (pdf)