Uteområdet til Hammerfestgata barnehage

Allmenn- og spesialpedagogikk hånd i hånd i barnehagen

Morten Flatebø Barn og unge, Kommunikasjon

Bydel Grünerløkka i Oslo har bygget opp et forsterket tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. I Hammerfestgata barnehage er det etablert en avdeling med færre barn og styrket bemanning. Barn med spesielle behov er sammen med barn uten spesielle behov.

Avdelingens fysiske miljø er tilrettelagt for å fremme selvstendighet og inkludering hos alle barna. Det spesialpedagogiske opplegget er naturlig integrert i barnehagehverdagen.

Om barnehagen

Avdelingen har 12 barn, hvorav fem barn har vedtak om spesialpedagogisk støtte. Personalet består av tre personer i grunnbemanningen; to barnehagelærere og en assistent. Avdelingen er forsterket med to faste støttepedagoger fra Familiehuset i bydelen. Spesialpedagog og andre representanter fra Familiehuset i bydelen veileder de ansatte på avdelingen, avhengig av barnas behov. Personalet får også veiledning av ulike habiliteringssentre barna blir utredet ved. Kompetanse er bygget opp hos det faste personalet, slik at trening og spesialpedagogiske tiltak utføres av den faste bemanningen. Slik går det spesialpedagogiske hånd i hånd med det allmennpedagogiske opplegget i barnehagen.

Tilrettelagt for alle

Det fysiske miljøet ute og inne er tilrettelagt for barn med bevegelsesvansker. Barnehagen har en romslig garderobe, stellerom, sanserom, gymrom, spiserom, to lekerom og lagringsplass for hjelpemidler. Større voksentetthet, færre barn og flere rom enn i en vanlig avdeling, gir de ansatte mulighet til å tilrettelegge for mer skjerming og aktiviteter i mindre grupper. Det er de enkelte barnas behov for skjerming og deltakelse som avgjør hvilke aktiviteter som foregår i hvilke grupper. Deltakelse i gruppeaktiviteter kan graderes i forhold til tid og utholdenhet hos det enkelte barn. Barna deltar i aldergrupper på tvers av avdelingene i barnehagen.

Kommunikasjon

Alle voksne har opplæring i bruk av tegn til tale, og dette benyttes av alle barna i sanger og eventyr. Det er populært å synge uten lyd, men med tegn. Det benyttes symboler i de ulike situasjonene som oppstår i en barnehagehverdag. Bildekort med tegn til tale og symboler for aktiviteter som er mest aktuelle i de enkelte rom, er lett tilgjengelig på veggene. De ansatte bærer også med seg et knippe kort i en nøkkelring. Bildekort med følelsesuttrykk er tilgjengelig for barna. Barn med behov for ASK bruker iPad som sitt personlige hjelpemiddel hjemme og i barnehagen.

Spesialpedagogikk

En-til-en aktiviteter gjennomføres etter en individuell plan med progresjon. En-til-en treningen foregår i et fast rom. Dette har blitt et populært sted! Her er leker og materiell som er «eksklusive». Målet er at den spesialpedagogiske treningen det er behov for, skal være lystbetont. Barnehagen har utviklet leker og aktiviteter som gir de utfordringene de enkelte barna trenger, men som også kan gjennomføres i små grupper.

Slik går allmennpedagogikk og spesialpedagogikk hånd i hånd i Hammerfestgata barnehage, avdeling Smultringen.

Kommunikasjonstavle med symboler
Kommunikasjonstavle med symboler

For mer informasjon kan du ta kontakt med Hammerfestgata barnehage.