Utsnitt fra filmen om aktivitetshjelpemidler av Valnesfjord

Aktivitet og deltakelse har stor betydning

Morten Flatebø Barn og unge, Bevegelse, Dagligliv og fritid, Video

Aktivitetshjelpemidler er ikke et mål i seg selv, men for personer med funksjonsnedsettelser vil riktig tilpasset utstyr være av avgjørende betydning for å oppleve mestring i hverdagen.

Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS) har i samarbeid med blant annet NAV Hjelpemiddelsentral Nordland laget en illustrasjonsfilm som viser prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler.

Filmen er et viktig bidrag i arbeidet med å spre kunnskap, slik at flere personer med funksjonsnedsettelse får sjansen til å være aktive og deltakende.

I det samme prosjektet ble det også laget en film som viser betydningen av aktivitetshjelpemidler: