Ingressbilde til appen Accessible Literacy Learning

Accessible Literacy Learning

Hilde Fresjarå App, Barn og unge (app), Kommunikasjon / ASK (app)

Accessible Literacy Learning (ALL) er et leseprogram som hjelper ikke-verbale elever med å lære seg å lese. ALL er designet for å gjøre det enkelt, tilgjengelig og engasjerende.

Hvordan virker den?

ALL er et evidensbasert instruksjonsprogram laget for å gi systematisk opplæring i grunnleggende leseferdigheter med hjelp av bilder og symboler. Metoden egner seg for barn med språkvansker og barn som kan produsere lyd, men strever med å sette bokstav og lyd sammen.

Appen kan passe for følgende grupper:

  • Å hjelpe barn uten talespråk å lese og skrive med symboler
  • Barn med fonologiske vansker
  • Barn som strever med begreper
  • Flerspråklige barn

Innstillinger

ALL har to modus: Elevmodus og Lærermodus

skjermbilde fra appen ALL. Lærermodus. Viser bøker som kan velges.

Lærermodus: Kontrollpanel og administrasjon av de enkelte elevene. Her kan du se elevens fremgang, evaluere prestasjoner, tilpasse ord og bøker. Du har tilgang på hjelperessurs. En kan opprette ubegrenset antall elever og arbeide gjennom hele sekvensen av ferdighet i passende tempo for hver elev.

skjermbilde fra appen ALL. Elevmodus. Tegning av en gutt som maler en sol. Tekst: En sol er rund.

Elevmodus: Her starter eleven en tilpasset økt eller leser bøker i elevens bibliotek. En kan se hvilken aktivitet som pågår eller den neste aktiviteten.

Tilgjengelighet:

  • Enkel berøring
  • Klikk ved berøring
  • Klikk ved slipp
  • Skanning
  • Hodemus
  • Øyestyring

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad

Leverandør

Tobii Dynavox LLC

Last ned

App Store – Accessible Literacy Learning

Appen koster ca. 800,-

Video fra utvikler på YouTube:

Video fra utvikler