Illustrasjon - to mennesker som snakker sammen ved et bord

Å reflektere over praksis utvikler deg som profesjonsutøver

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Forelesning, Publikasjon, Tolking

I masteroppgaven «Møtets kompleksitet» utforsker Lene Karin Mittet Robertsen tolkers profesjonsutøvelse ved hjelp av historier hentet fra praksisfeltet. Historiene blir brukt som utgangspunkt for refleksjon omkring valg og handlinger profesjonsutøveren står overfor i arbeidshverdagen.

Masteravhandlingen innen feltet “praktisk kunnskap ble levert i mai 2019 og baserer seg på hennes mangeårige erfaring som tolk ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. Eksemplene er hentet fra tolkekollegers hverdag, men har stor overføringsverdi til andre profesjoner.

Målet hennes har vært å søke ny kunnskap ved å dokumentere og skriftliggjøre noe av den praktiske kunnskapen som viser seg i praksis, og på den måten gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for videre refleksjon og forskning.  

Foredragene fra masteroppgaven er delt inn i seks temaer. Hvert tema består av en introduksjon av Lene Karin og blir etterfulgt av refleksjonsoppgaver. Vi anbefaler at dere snakker sammen i små grupper. 

 1. Introduksjon
 2. Refleksjonens anatomi
 3. Samarbeid
 4. Tillit (kommer i august 2020)
 5. Rolle (kommer i august 2020)
 6. Brukermedvirkning (kommer i august 2020)

Introduksjon

Tid: 05:15

Til refleksjon

 • Hva er praktisk kunnskap for deg?
 • Når anvender du praktisk kunnskap i løpet av en dag? 
 • På hvilken måte kan vi øke fokus på praktisk kunnskap? 

Refleksjonens anatomi

Tid: 07:55

Til refleksjon

 • Har dere fora på din jobb for å diskutere og reflektere over praksis, både formelle og uformelle?
 • Hvilke fora kunne du ønske deg for å diskutere og reflektere over praksis? 
 • Hvordan diskuterer vi praksis, hvilke begreper bruker vi? 
 • Tar du selv initiativ til å diskutere praksis?

Samarbeid

Tid: 03:56

 Til refleksjon

 • Hvem samarbeider du med og på hvilken måte?   
 • Tenk på typer samarbeid før, under og etter oppdraget.  Hva kan du gjøre for at samarbeidet blir enda bedre?
 • Har vi noen hindringer for samarbeid? 
 • Sett rolle og samarbeid i sammenheng. Hvordan påvirker samarbeid rollen vår som tolk?
 • Tenk på en situasjon hvor samarbeid med medtolk og/eller annen part i situasjonen fungerte veldig bra. Hva gjorde at samarbeidet gikk så bra?

Introduksjoner og refleksjonsspørsmål til de tre siste temaene blir lagt ut i august 2020.

Last ned masteravhandlingen “Møtets kompleksitet”