Liten jente og voksen dame som sitter foran en pc (Foto: Colourbox.com)

Å kommunisere med barn som bruker ASK

Morten Flatebø Barn og unge, Kommunikasjon, Publikasjon

Barn som ikke kan bruke talespråket sitt for å kommunisere har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). For at barn som bruker ASK skal være i et godt språkmiljø i barnehagen, er de avhengige av kommunikasjonspartnere som bruker deres uttrykksform i kommunikasjonen.

Vernepleier og spesialpedagog Sabine Gehring ved NAV Hjelpemiddelsentral Telemark belyser i sin masteroppgave hva som kreves for å være en god kommunikasjonspartner for å kunne bygge opp et godt språkmiljø i barnehagen.

Ferdighetene som en god kommunikasjonspartner trenger må læres og utvikles. Som en hjelp til pedagoger og andre ansatte i barnehagen som jobber med barn som trenger ASK, har Statped utviklet en nettbasert læringsressurs God ASK.

I masteroppgaven «Å være kommunikasjonspartner til barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon» blir erfaringene med bruk av denne læringsressursen undersøkt. Fem pedagoger med ansvar for barn som bruker ASK i barnehagen er intervjuet om sine erfaringer.

Resultatene viser forhold som har betydning for pedagogenes rolle som kommunikasjonspartner. Dette er temaer som egen og andres kompetanse, tilgang til veiledning, mulighet for samarbeid og rammebetingelser som tid og organisering. Oppgaven viser at det er behov for mer oppmerksomhet rettet mot kommunikasjonspartnerferdigheter, og at det er viktig at opplæringen tar utgangspunkt i kommunikasjonspartnerens behov og deres hverdag i barnehagen.

Last ned masteroppgaven fra Høgskolen i Innlandet (brage.inn.no).