Å bo hjemme med nedsatt syn

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Hjem og fritid, Syn

Rådgivere på synsområdet ved NAV Hjelpemiddelsentral har laget en informasjonsfilm om å bo hjemme med nedsatt syn.

Filmen handler blant annet om kommunikasjon, god belysning og hvordan man med enkle grep kan gjøre bosituasjonene bedre for de med nedsatt syn.

Målgruppen for kurset er alle som er i kontakt med personer med nedsatt syn som bor hjemme. Det kan for eksempel være ergoterapeuter, hjemmesykepleien eller pårørende.

Kurset er på cirka 30 minutter og krever ingen forkunnskaper om syn og synsfunksjon.