Utforming av tilgjengelige IKT-løsninger

Utvikling av tilgjengelige IKT-løsninger er viktig for å nå målet om like rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Utviklere av IKT-løsninger skal følge internasjonale tilgjengelighetskrav (WCAG) slik at løsningene kan …