Deler av forsiden til Uloba-rapporten Barrierebryteren funksjonsassistanse

Barrierebryteren funksjonsassistanse

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Uloba har skrevet en rapport som dokumenterer NAV Hjelpemidler og tilrettelegging sin forvaltning av funksjonsassistanse i arbeidslivet. Grunnlaget for rapporten er både statistikk, data fra en spørreundersøkelse og funn fra intervjuer med saksbehandlere ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Rådgivning og virkemidler

Er du arbeidsgiver og har ansatte med tilretteleggingsbehov, bør du først og fremst etablere en god dialog med den det gjelder og sammen se på hvilke behov som må imøtekommes. …

Er i arbeid

Er du sykemeldt, står i fare for å falle ut av jobb, eller ser at du har behov for å endre arbeidsplass ved endringer i din funksjonsnedsettelse, kan NAV Hjelpemiddelsentral …

Søke arbeid

Har du en funksjonsnedsettelse og behov for veiledning for å komme deg i jobb, kan du få råd og hjelp fra NAV Hjelpemiddelsentral. Les om vårt tilbud og hvordan vi …

Mona er lærer og har progredierende øyesykdom

Mona har jobbet som lærer i barneskolen og i skolens bibliotek. Progredierende øyesykdom gjør nærarbeid vanskelig. Hun fikk hjelp til å endre på arbeidshverdagen. Beskrivelse av situasjonen Om MonaMona er …

Trine er nyutdannet og sterkt svaksynt

Trine er 23 år og nyutdannet. Hun tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for hjelp til å finne jobb. Hun er sterkt svaksynt og har derfor behov for ulike synshjelpemidler for …

Tilrettelegging for synshemmede i arbeid

Per 2020 har cirka 180.000 personer i Norge så redusert syn at de regnes som svaksynte. Flesteparten eldre, men en god del i arbeidsfør alder. Tilrettelegging er viktig for å stå …

Ola har nedsatt bevegelse

Ola jobber som sjefsingeniør. Etter at han brakk nakken i en ulykke, jobber han nå i 70%-stilling. Han får noe tilrettelegging i form av hjelpemidler, men bruker også funksjonsassistanse i …

Tom har én arm

Tom er anleggsmaskinfører og måtte amputere en hånd etter en ulykke. Han får bygd om maskinene for å kunne komme tilbake i arbeid.  Beskrivelse av situasjonen Om TomTom er 29 …

Smilende mann som sitter på en kontorstol og arbeider foran dataskjermen (foto: colourbox.com)

Tilrettelegge for en synsvennlig arbeidsplass

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Syn

Tilrettelegging av enhver arbeidsplass er viktig for å unngå overbelastning av synet og for å minske skjelett- og muskelplager. En dårlig tilpasset arbeidsplass er mer energikrevende for arbeidstaker. Tegn på behov for tilrettelegging kan være tåkesyn, tretthet, øyesvie, spenninger i nakke- og skuldermuskulatur, svimmelhet og hodepine.