Kvinne som sitter i en rullestol og leser en bok (Foto: colourbox.com)

4 av 10 hjelpemiddelbrukere er uføre

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Ny registerbasert statistikk gjør at Statistisk Sentralbyrå (SSB) kan sette bruken av utlånte hjelpemidler fra NAV i sammenheng med uførhet – og dermed om funksjonsnedsettelsen medfører betydelig redusert arbeidsevne.

36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, var uføre.

Andelen uføre stiger med økende alder blant brukerne av hjelpemidler. Mens om lag 13 prosent av brukerne mellom 18 og 29 år var uføre, var tilsvarende andel 50 prosent blant dem i alderen 45–66 år.

Blant uføre hjelpemiddelbrukere var det en større andel kvinner enn menn.

Les hele saken på ssb.no

Les også “Ny statistikk om levekår til personer med funksjonsnedsettelse” på ssb.no