Ung kvinne i rullestol på en kontorarbeidsplass (foto: colourbox.com)

18 prosent av bevegelseshemmede er i arbeid

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Bevegelse

Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2020. Samtidig var 4 av 5 bevegelseshemmede i denne aldersgruppen uføre. Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt 1 av 10 i arbeid, og de fleste av disse jobbet deltid. Dette har endret seg lite i perioden 2015 til 2020.

Det er relativt få bevegelseshemmede som er i arbeid. Det er ett av funnene i den registerbaserte statistikken om levekårene til personer med funksjonsnedsettelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte for andre gang i 2021.

Statistikkområdet til SSB er stadig under utvikling, og bruker opplysninger fra ulike registre til å definere hvem personer med funksjonsnedsettelse er, og hva som kjennetegner disse personene på ulike levekårsområder. En gruppe er bevegelseshemmede, her avgrenset til de som har mottatt tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Les hele artikkelen “18 prosent av bevegelseshemmede er i arbeid” på ssb.no.

Kilde: ssb.no