Utbredelsen av døveskolene

L’Épée, som regnes som “tegnspråkets far”, var åpen om sin språkmetode. Andre holdt sine metoder hemmelige fordi de ville tjene penger på dem. Fordi de l’Épée gjerne lærte opp andre døvelærere, var det 21 døveskoler i Frankrike og Europa ved hans død i 1789. I 1791, midt under den franske revolusjonen, overtok den franske staten ansvaret for de l’Épées skole som Institution Nationale des Sourds-Muets à Paris.

I 1807 opprettet Kong Christian VIII (1786–1839) Det Kongelige Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn etter forslag fra og under ledelse av den norsk-danske legen Peter Atke Castberg (1779–1823). I årene 1803–1805 hadde Castberg vært på studiereise til døveskoler i Kiel (som da var dansk), Berlin, Wien og Paris, der han lærte og ble overbevist om den franske metode. I 1810 reiste 14-åringen Andreas Christian Møller (1796–1874), som ble døv i 5-årsalderen, fra Trondheim til døveskolen i København. I 1815 ble han konfirmert og reiste hjem der han underviste sine første fire elever. Dette er den første dokumenterte tegnspråklige kommunikasjonen i Norge. I 1817 var Møller tilbake i København som lærer ved Castbergs skole og ble der til 1822. Etter forslag fra Castberg og med støtte fra biskopen i Trondheim, ble Norges første døveskole (og landets første spesialskole) besluttet opprettet 1. november 1824 ved kongelig resolusjon. Og 1. april 1825 åpnet Throndhjems Døvstumme-Institut. Våren 2011 besluttet regjeringen å legge ned tre av de fire døveskolene, og fra høsten 2015 er bare A.C. Møller skole i Trondheim igjen.

I 1815 møtte abbed Roch-Ambroise Cucurron Sicard (1742–1822) – som i 1786 hadde etablert den andre franske døveskolen i Bordeaux og som ble leder av døveskolen i Paris da de l’Épée døde i 1789 – den amerikanske presten Thomas Hopkins Gallaudet (1787–1851) i London. Året før hadde Gallaudet engasjert seg i opplæringen av sin nabos ni år gamle døve datter. Til England hadde han reist for å lære mer, men døveskolen der – som Thomas Braidwood (1715–1806) hadde opprettet (også den i 1760) – var ikke villig til å dele skolens metoder. Samtidig hadde Gallaudet også mistet tiltro til metoden som var den orale. Dermed ble Gallaudet med Sicard til Paris. Og etter å ha overtalt en av skolens lærere, Louis Laurent Marie Clerc (1785–1869) – også kalt “Amerikas døves apostel”, seilte Gallaudet tilbake til USA der han og Laurent Clerc i 1817 opprettet den første amerikanske døveskolen basert på tegnspråk.

Denne historiske språkvandringen er høyst sporbar opp til vår tid. Studier på 1970-tallet viste at omtrent 60 prosent av tegnene i American Sign Language (ASL) er beslektet med gammel Langue des signes française (LSF) – riktignok klart mindre enn kravet til talespråk om 80 prosent felles vokabular for at de skal bli sett som dialekter av samme språk.