Tegnspråk

Tegnspråket er et gestuelt-visuelt språk som artikuleres og oppfattes uten bruk av stemme og hørsel. Taktilt tegnspråk som brukes av døvblinde, er et rent gestuelt språk som artikuleres og oppfattes ved hjelp av hendene.

Tegnspråk har sin egen struktur, uavhengig av talespråket, med en egen grammatikk som er like kompleks som i talespråk. Noen forskjeller mellom tegnspråk og talespråk er:

  • Mens talespråket er lineært – ord følger ord, er tegnspråket simultant – flere tegn kan uttrykkes på en gang ved samtidig bruk av hender, øyenbryn, blikkontakt, kroppsholdning osv.
  • Mens tegnenes rekkefølge spiller mindre rolle enn ordenes, har tegnenes forhold til hverandre i det fysiske rommet stor grammatisk betydning.
  • Mens tegnspråkets ikoniske (bildeskapende) mulighet er stor og mange tegn har ikonisk opprinnelse og etterlikner virkeligheten, er det ikoniske innslaget i talespråket lite (med unntak av enkelte lydmalende ord).

Likevel og til tross for slike forskjeller kan tegnspråk også inneholde lånte elementer fra talespråk, så som lån av munnstillinger fra talespråklige ord. Men lån fra talespråk til tegnspråk er forskjellig fra lån mellom talespråk.

Som talespråkene har tegnspråkene vokst frem naturlig, i daglig bruk og utvikling blant språkbrukerne. Og akkurat som for talespråkene, har det derfor utviklet seg mange forskjellige tegnspråk med tilhørende dialekter. I en oversikt fra Ethnoloque.com (2016) er det registrert 137 ulike tegnspråk i verden med anslagsvis 10,6 millioner tegnspråkbrukere. Og antallet øker etter hvert som stadig nye tegnspråk oppdages og identifiseres (i 2005 hadde Ethnoloque registrert 121 tegnspråk). Som talespråkene er de ulike tegnspråkene i verden ikke innbyrdes forståelige. Men tegnspråkbrukere med lang erfaring i å møte andre tegnspråksamfunn, kan tilpasse seg og få en brukbar forståelse.

Hvordan kan man avgjøre om to tegnspråk virkelig er forskjellige og ikke bare dialekter av samme språk? Én test kan være om tegnspråkbrukere klarer å følge med på og forstå en diskusjon som foregår på et annet språk uten at de selv tar del i samtalen. Eller om man forstår en video på det andre språket. Eller om språkbrukerne aksepterer hverandres tegn. I så fall er det trolig tale om dialekter av samme språk og ikke ulike språk.