Naturlige tegn

Mennesker flest kan utføre og forstå flere hundre tegn, uten å være det bevisst. Naturlige tegn er ganske utbredte og universelle, brukes spontant og forstås ofte umiddelbart av andre. Mange naturlige tegn er også tatt opp i tegnspråkene som vedtatte tegn.

Naturlige tegn kan grupperes slik:

  • Funksjonstegn
  • Omrisstegn
  • Illustrerende tegn
  • Påpekende tegn
  • Mimiske tegn

Funksjonstegn viser hvordan tingene brukes eller karakteristiske bevegelser i handlinger, så som å svømme, sykle, spise, kjøre bil osv. Omrisstegn er bevegelser som viser omrisset av en gjenstand, så som ball, sol, ansikt, briller osv. Illustrerende tegn viser noe karakteristisk ved tingene, gjerne et særtrekk ved helheten, så som tegnene for katt, telefon, elefant, elg, ku osv. Påpekende tegn innebærer å peke, for eksempel på kroppsdeler som øyne, nese, munn osv., eller ved personlige pronomen som jeg, deg, han, henne osv., eller ved stedsadverb som her, der hit, dit osv. Mimiske tegn er alminnelige gester, som å nikke, riste på hodet, vinke, trekke på skulderen, sperre opp øynene osv.