Kommunikasjon

Kommunikasjon (latin: communicare) er å “gjøre felles”, “gjøre sammen” og “ha felles” med noen. Å kommunisere er å være i forbindelse med noen og være på talefot. Kommunikasjon er overføring av informasjon og budskapsformidling. Kommunikasjon forutsetter felles kultur. For bare gjennom felles kultur kan vi ha felles kunnskap om innholdet i symbolene vi bruker til å kommunisere.

Menneskets viktigste kommunikasjonsmiddel er språket. Språkets funksjon er å formidle mening, og samtalen er språkets hovedarena. Samtalen knytter mennesker sammen og tilpasser og sosialiserer menneskene til hverandre.