Tegnspråk i begrenset synsfelt

Tegnspråk i begrenset synsfelt benyttes når tolkebruker har et redusert synsfelt. Tolkingen foregår da ved at avstanden og tegnrommet mellom tolkebruker og tolk tilpasses slik at tegnspråket blir utført innenfor det synsfeltet som tolkebruker har.