Tegn som støtte til munnavlesning

Tolking til tegn som støtte til munnavlesning er en tolkemetode der tolken tolker fra talespråk til talespråk uten stemme, men med tydelige munnbevegelser og tegn som støtte for de viktigste ordene. Denne tolkemetoden kan egne seg for tolkebrukere som ikke benytter tegnspråktolking. Ofte har brukeren norsk talespråk som førstespråk.