Taletolking

Taletolking er en tolkemetode der tolken gjentar det som blir sagt, ofte ved hjelp av hørselshjelpemidler, fordi tolkebruker ikke klarer å høre det. Dette er en metode som kan egne seg for tolkebrukere som har en hørselsrest.