Taktilt tegnspråk

Taktilt tegnspråk er et gestuelt tegnspråk som avleses med hendene. Dette innebærer at de ikke-manuelle delene i tegnspråket (munnbevegelser, blikk, øyebrynsbruk og hode-, ansikts- og kroppsstilling) må kommuniseres ved hjelp av bokstavering i hendene, beskrivelse ved hjelp av tegn eller ved haptiske signaler. Taktil kommunikasjon er nødvendig når synet ikke er tilstrekkelig til å avlese tegnspråk. I stedet må man føle språket.