Skrivetolking

Skrivetolking er en tolkemetode der tolken omsetter norsk talespråk og norsk tegnspråk til norsk skriftspråk. Dette er en tolkemetode som kan egne seg for hørselshemmede tolkebrukere som behersker norsk skriftspråk.