Haptisk kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon er en kommunikasjonsmetode som benytter et system med berøringssignaler. Ofte brukte artikulasjonssteder er rygg, skulder, hånd, kne eller fot. Ja/nei/hva/vent, bordplassering (hvem sitter hvor), høyde, mengde, retning og latter er eksempler på hva som kan beskrives ved hjelp av haptisk kommunikasjon. Haptisk kommunikasjon brukes i kombinasjon med taktilt tegnspråk, tegnspråk i begrenset synsfelt eller taletolking.