Språkdøve (auditiv agnosi)

Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk. Agnosi skyldes skade eller sykdom, deriblant demens, i de delene av hjernebarken som ligger ved siden av de primære sanseområdene. Agnosi kan være visuell, taktil eller auditiv. Hyppigst er auditiv agnosi eller hørselsagnosi, som er manglende evne til å tolke og forstå lyder selv om hørselen er normal.