Hørselshemmede

Hørselshemning er en av de mest utbredte funksjonshemningene. Hørselshemmedes Landsforbund, som med sine 60 000 medlemmer (2015) er landets største organisasjon av funksjonshemmede, anslår at cirka 700 000 personer i Norge har en hørselsnedsettelse (2015) – de aller fleste eldre, og at omtrent 0,25 prosent av alle under 20 år – cirka 3000 barn og unge – er hørselshemmet. Hørselshemmede er en sammensatt gruppe, deriblant:

  • Tunghørte
    Tunghørte er personer som primært bruker hørselen til å oppfatte andres tale og kontrollere egen tale, enten dette skjer med eller uten høreapparat eller andre hørselstekniske hjelpemidler.
  • Tinnitus
    Tinnitus, eller øresus, er et lydfenomen bare den tinnitusrammede selv kan høre. Opplevelsen av tinnitus er unik for hver enkelt. Noen har tinnitus i ett øre, andre i begge eller et udefinerbart sted i hodet. Årsakene til tinnitus kan være mange, deriblant støyskade, mellomørebetennelse, stress og sykdom eller skade i hjernen.
  • Ménière
    Ménières sykdom er en kronisk sykdom i det indre øret, med store individuelle variasjoner. Ménières sykdom er anfallspreget. Anfall kan innledes med øresus, trykk i øret og nedsatt hørsel. Under anfallet opplever man svimmelhet med kvalme og oppkast, øresus, trykk i øret, øredotter og nedsett hørsel. Et anfall kan vare i alt fra 20 minutter til flere timer. Årsakene til Ménière er ukjent, tilstanden medfører økt væskemengde i det indre øret.

For sterkt tunghørte kan skrivetolking være til stor nytte i kommunikasjonen. I 2015 var det omkring 440 skrivetolkbrukere i tolketjenesten.