Hørende tolkebrukere

Hørende som ikke er tegnspråklige, er også tolkebrukere. Typisk er pårørende og hørende som arbeider sammen med døve, men også ved møter, arrangementer, konferanser o.l. kan hørende være de som primært har behov for tolking for samværet med og kommunikasjonen med døve.