Tolk

Image

Tolketjenesten i NAV har ansvar for å motta, formidle og utføre tolkeoppdrag slik at døve, hørselshemmede og døvblinde kan bidra og delta i samfunnet. På disse sidene finner du informasjon som kan være nyttig for deg som skal bestille og bruke tolk. Opplæringsmateriell for tolker ligger også her.

Ny tolkebruker?

Nyttig informasjon for deg som er ny tolkebruker.