Tilrettelegging i arbeid ved lese- og skrivevansker

Morten Flatebo Arbeid og utdanning, Lese- og skrivestøtte

Tradisjonelt har utdanning og arbeidslivet møtt personer med lese- og skrivevansker ved å legge til rette for lese- og skrivekurs. For en del er ikke dette tilstrekkelig for å mestre kravene til lesing og skriving. I arbeidslivet kan også bruk av hjelpemidler bidra til å få best mulig nytte av kompetansen til personer med lese- og skrivevansker.

Ved å bruke de tekniske løsningene som nå finnes tilgjengelig, vil mange av de som ikke mestrer kravene til lese- og skriveferdigheter ha store muligheter i arbeidslivet. IT-løsninger og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med lese-og skrivevansker. Se eksempler fra NILS-prosjektet.