Teknologier i studiesituasjon

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Lese- og skrivestøtte

Organiseringshjelpemidler

(Video 6:50 min)

Dan Alberyd har jobbet med å tilrettelegge arbeidsplassen til mennesker med lese-, skrive- og kognitive vansker i en årrekke. Her forteller han om en måte å tilrettelegge for en student med lese- og skrivevansker. Både med hjelpemidler for notater og lydopptak. Han forteller hvordan foreleserne og studenten må samarbeide for å benytte slike hjelpemidler, og hvordan studentene må tilpasse sin studieteknikk for å utnytte disse hjelpemidlene.