Ingressbilde tegnekurs bolig

Tegnekurs bolig

Morten Flatebø Bevegelse, Bolig og bygninger, Kurs

E-læringskurset retter seg primært mot personer som bistår brukere med å søke om tilrettelegging av boligen. Dette er i hovedsak kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, gjerne i samarbeid med kommunens boliggruppe.

For å begrunne søknader om fastmonterte hjelpemidler i bolig, må du kunne dokumentere forholdene i boligen, så vel som brukerens behov. Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å lage målsatte tegninger, som bidrar til at bruker får rett hjelpemiddel til rett tid.

Denne e-læringen er en selvstendig del av et større kurs om tilrettelegging av bolig som blir publisert i løpet av våren 2019.

Du får best utbytte av kurset hvis du ser på det i fullskjermmodus. Husk å skru på lyden. Alle filmene er tekstet. Trykk «C» for å slå tekstingen på (eller av).

Last ned

Kurset er utviklet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Anke Wadenpohl Imsen, Håkon Jacobsen, Dag Grøndahl Marthinsen, Morten Sandbakken, Eli Nordvik, Gry Nordmark og Randi Stenberg.