Young white boy in red polo shirt raising his arms while using his white tablet.

Smartteknologi for ASK-brukere

Morten Flatebo Teknologi

Mennesker som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å utrykke seg slik at de kan bli forstått av andre mennesker. Det kan være håndtegn, grafiske tegn eller skriftspråk.