Et barn og en kvinne som bruker et nettbrett (Foto: Colourbox.com)

Smartteknologi til lese- og skrivestøtte

Morten Flatebo Teknologi

For personer med lese- og skrivevansker har smarttelefoner og nettbrett mange funksjoner som fungerer som støtte. Mange støttefunksjoner finnes i operativsystemet til telefonen eller nettbrettet, og kan i mange tilfeller være tilstrekkelige. For noen kan det også være nyttig med dedikerte apper som støtter lese- og skrivefunksjonen.